Mevlüt Ülgen

Etkili ekip çalışması işyerleri ve örgütlerde yaratıcılık ve enerjiyi artırır. Bağlılık ve sorumluluk duygusunu geliştirir. Güven, saygı, işbirliği, paylaşım ve sağlıklı iletişim ortamı oluşur. Çatışmalar etkili biçimde yönetilir. İş doyumu ve verimlilik artar.

 

Göç yolunda yaban kazı olabilmek

Eğitim İçeriği:

Duygusal Zeka, IQ ve EQ İlişkisi,Duygusal Zeka Performans İlişkisi,İş ve Sosyal Yaşamda Duygusal Zeka, Geliştirilebilir Bir Alan Olarak Duygusal Zeka, Ekip Çalışması, Grup Etkinliği ve Kriterleri, Etkili Ekip Nasıl Olunur, Duygusal Zeka ile Grup Etkinliği İlişkisi, Ekip Oluşum Aşamaları, Ekibe Bağlılığı Artıran ve Düşüren Etkenler,Ekiplerde Sorun Çözümü,Ekip Rolleri, Ekip Lideri/ Liderlik, Liderlik ve Duygusal Zeka...

Hiçbirimiz, hepimiz kadar güçlü ve yaratıcı değiliz.

Etkili ekip çalışması işyerleri ve örgütlerde yaratıcılık ve enerjiyi artırır. Aidiyet, bağlılık ve sorumluluk duygusunu geliştirir. Güven, saygı, işbirliği, paylaşım ve sağlıklı iletişim ortamı oluşur. Çatışmalar etkili biçimde yönetilir. İş doyumu ve verimlilik artar. Etkili ekip oluşturma ve sürdürme dinamik bir süreçtir. Eğitim programımız etkili ekipleri nasıl oluşturabiliriz, bireysel ve kurumsal olarak neler yapmalıyız sorularına yanıtlar oluşturma, bu yolculukta rehber olma amacıyla hazırlanmıştır.

Etkili Ekip Çalışması Eğitimi programı 24 saat süre, 20 -25 katılımcı ile uygulamalı atölye çalışması olarak plânlanmakla birlikte; ihtiyaç ve koşullara göre plânlamalar yapılmaktadır. Eğitim 8 saat olarak plânlanmakla birlikte; ihtiyaç ve koşullara göre programlar yapılmakta, büyük gruplara 2 saatlik seminer olarakta sunulmaktadır.