Sizlere kişisel gelişim yolculuğunda eşlik ve rehberlik etmek istiyoruz...

Mevlüt Ülgen, Psikolog

Mevlüt Ülgen - Kişisel Gelişim Atölyesi

Mevlüt Ülgen

Psikolog

Duygularını tanıyan, yöneten, motivasyon ve empati gücü yüksek olan, ilişkilerini kontrol edebilen, çevresi ile anlamlı ilişkiler kurabilen ve kendisini gerçekleştirebilen kişiler yaşamlarını daha sağlıklı sürdürmektedir. Bu kişiler stresi daha iyi yönetmekte, kişisel ve mesleki yaşamlarında daha başarılı olmakta, daha fazla doyum sağlamaktadır. Yapılan araştırmalar kişisel gelişim alanları ile ekip başarısı, iş performansı, kariyer plânlama ve iş görüşmesinde tercih edilme gibi durumlarla pozitif bir lişki olduğunu göstermektedir.

Sizlere kişisel gelişim yolculuğunda eşlik ve rehberlik etmek istiyoruz.

Eğitim programlarımız duygusal sistemi önceleyen, insanlarda tutum ve davranış değişikliği hedefleyen tüm duyu ve duygulara seslenen, deneyimsel öğrenme yöntemleri ve interaktif tekniklerden yararlanarak hazırlanmıştır.

İnteraktif katılımcı yöntemler, rol play, oyunlar ve uygulamalarla keyifli ve etkili bir eğitim deneyimi sunuyoruz.

Deneyimsel öğrenme yöntemleri ve interaktif tekniklerden yararlanarak hazırlanan kişisel gelişim eğitimlerimizde programı katılımcıların veya kuruluşların ihtiyaç analizine dayanarak oluşturuyoruz. Eğitim içeriklerini kişilerin iş, aile ve sosyal yaşam deneyimlerine bağlı, günlük yaşamda karşılaştıkları problemleri çözmelerine yardımcı olacak şekilde tasarlıyoruz. Bilgi sunma, farkındalık oluşturma, davranış değişimi motivasyonu yaratma, günlük yaşamda uygulanabilir olma eğitimlerdeki temel hedefimiz ve çabamızdır.

Gülümseten, tüm duyu ve duygulara seslenen, eğlenceli ve etkili bir eğitim deneyimi için bizi arayınız.