Mevlüt Ülgen

var loadAsyncDeferredFacebook = function() { (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if...

1- Kişilerarası İletişim ve Hekim Hasta İlişkisi 

Tıp; bilgi birikimini, teknolojiyi, sanatsal yaklaşımı ve iletişim becerilerini kapsayan bir alandır. Hekim ile hasta arasındaki ilişki tıbbi uygulamaların merkezinde yer almaktadır. Tıbbi uygulamaların başarısı aynı zamanda hasta-hekim ilişkisinin başarısına dayandırılmaktadır. Hekim ile hasta arasındaki ilişki ve bu iletişimin niteliği, hastalıkların teşhis ve tedavi¬sinde de temel araç olarak değerlendirilmektedir. Sağlık personelinin kullanabileceği teknolojik ve bilimsel ilerlemelere rağmen, iletişim hâlâ hastalıkların teşhis ve tedavisinde klinik işlemlerin özü olarak gö¬rülmektedir. Hastadan sadece öykü ve anemnez alınarak yüzde 76 ile 83 arasında tanıya gidildiği yönünde çalışmalar bulunmaktadır. Makaleye  ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 

2- Sağlıkta Şiddet 

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet; “hasta, hasta yakınları ya da diğer başka bir bireyden gelen, sağlık çalışanı için risk oluşturan sözel ya da davranışsal tehdit, fiziksel saldırı veya cinsel saldırı” olarak tanımlanmaktadır. Sağlıkta şiddet denildiğinde genellikle yaralama, dayak, itme, ısırma, ateş etme, yumruk, aletle saldırı ve cinayet gibi fiilleri içeren fiziksel şiddet akla gelmekte, önlemler ve kayıtlar bunun üzerine yoğunlaşmaktadır. İşyerlerinde fiziksel şiddet kadar önemli olan diğer bir şiddet türü sözel şiddettir. Ölçülmesinde ve tanımlanmasındaki güçlükler nedeniyle pek gündeme gelmeyen sözel şiddet.........  Makaleye  ulaşmak için lütfen tıklayınız.

3- Sağlıkta Yeni Tehlike; Defansif Tıp Uygulamaları
Hekimlerin en ufak risk almamak için hastaları sürekli sevk ettiği, herkesin hastayı birbirinin üzerine attığı sağlık ortamı bu ülke sağlık sistemine yapılabilecek ön büyük kötülüklerden biri olacaktır. Makaleye  ulaşmak için lütfen tıklayınız.

var loadAsyncDeferredFacebook = function() { (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if...