Kişisel Gelişim Nedir ?

Kişisel gelişim kişinin kendini tanıma, yaşamını kontrol etme ve yönetme yolculuğudur. Kişinin kendini tanıma, bedensel, ruhsal ve sosyal iyilik halini bozan etkenleri fark etme, sağlıklı ve doyum alıcı yaşam gereksinimlerini belirleme ; eksik olduğunu düşündüğü alanlarda yeni beceriler edinme ve kendini geliştirme sürecidir.
Kişisel gelişim bireyi çok yönlü geliştirmeyi amaçlar. Bireyi kişisel, sosyal ve iş yaşamında etkili, verimli, güçlü kılarak yaşamına yön vermeyi hedefler. Kişinin potansiyelini fark etmesi, potansiyel ve ilişkilerini güçlendirip geliştirme kişisel gelişimin amaçları arasında yer alır. Bireyin, öncelikle kendi duygularını anlamasını ve yönetebilmesini sağlama, bunun yanında başkalarının duygularını anlayabilme, empati kurabilme, motivasyonunu artırma ve özgüven duygusunu geliştirme kişisel gelişim eğitimlerinin odak noktasını oluşturur.
Kişinin kendi duygularını, ihtiyaçlarını, hedeflerini tanıması, tercihlerini yapabilmesi, sahip olduğu duygu ve düşüncelerini kontrol ederek yönlendirmesi, kendini harekete geçirebilmesi, daima başarma isteğine ve heyecanına sahip olması, kendisini başka insanların yerine koyabilmesi, anlaması, duygu, davranış ve düşüncelerine saygı göstermesi, güçlü iletişim becerilerine sahip olması, başkalarıyla ilişki kurabilmesi ve uzun süre sürdürebilmesi, ekip oluşturabilmesi ile sürdürme becerilerini geliştirmesi kişisel gelişimin ilgilendiği alanlardır.

Neden Kişisel Gelişim Eğitimi ?

Duygularını tanıyan, yöneten, motivasyon ve empati gücü yüksek olan, ilişkilerini kontrol edebilen, çevresi ile anlamlı ilişkiler kurabilen ve kendisini gerçekleştirebilen kişiler yaşamlarını daha sağlıklı sürdürmektedir. Bu kişiler stresi daha iyi yönetmekte, kişisel ve mesleki yaşamlarında daha başarılı olmakta, daha fazla doyum sağlamaktadır. Yapılan araştırmalar duygusal zeka bileşenleri ile ekip başarısı, iş performansı, kariyer plânlama ve iş görüşmesinde tercih edilme gibi durumlarla pozitif bir lişki olduğunu göstermektedir.

İş başarısında duygusal zekanın rolünü ölçen çok kapsamlı bir araştırmada duygusal zekanın (EQ) %44, akademik zekanın (IQ) %19 ve uzmanlığın ise %38 oranında etkili olduğu saptanmıştır. Bu verilere doğrulayan farklı ülkelerde yapılmış bir çok araştırma sonucu bulunmaktadır. Kişilerarası ilişkilerde başarı, empati , sosyal sorumluluk, esneklik, motive olma, iyimserlik, öz güven ve problem çözme gibi duygusal zekâ bileşenleri sağlıklı ve keyifli bir yaşamın anahtarıdır.

"Duygusal zekâ bileşenleri öğrenilebilir ve geliştirilebilir becerilerden oluşur. Duygusal zekâ, beynin duyguları, dürtüleri ve güdüleri düzenleyici bölümü olan limbik sistemde ortaya çıkmaktadır. Kişisel gelişim eğitimlerinin etkili olabilmesi için eğitimlerin limbik sistemi hedeflemesi, tutum ve davranış değişimine odaklanması önemlidir. Eğitim programlarımız duygusal sistemi önceleyen, insanlarda tutum ve davranış değişikliği hedefleyen tüm duyu ve duygulara seslenen, deneyimsel öğrenme yöntemleri ve interaktif tekniklerden yararlanarak hazırlanmıştır.

Gülümseten, tüm duyu ve duygulara seslenen, eğlenceli ve etkili bir eğitim deneyimi ve bireysel danışmanlık için bizi arayınız.