Mevlüt Ülgen

Stres uykularımızı kaçıran, keyfimizi bozan, sağlığımızı tehdit eden, ilişkilerimizi bozan,performansımızı düşüren, dikkatimizi dağıtan hata yapmamıza yol açan, bizi için için kemiren, sinsi bir cani....

Stres performansımızı artıran, bizi motive eden, tehlikelerden koruyan, hayatı daha keyifli hale getiren, ayakta kalmamızı sağlayan, bir kurtarıcı.... Bir an önce sinsi caniyi, olumsuz stresi kontrol altına almalıyım. Daha keyifli bir hayat için stresimi yönetmeli, olumlu düzeyde tutmalıyım diyorsanız programımız tam size göre.

Stres yönetimi eğitimi, stresi tanı, fark et, öğren ve uygula yöntemi ile deneyimleme ve uygulamaya dayalı bir eğitimdir. Stres testleri ile kişinin kendinde stres oluşturan faktörleri tanıması, stres belirtilerini hangi alan ve sistemde yaşadığını fark etmesi,stresle baş etme yöntemleri konusunda farkındalık yaşaması, stresle baş etmede etkili yöntemleri öğrenmesi uygulama ile hedeflenmektedir. Nefes ve gevşeme egzersizleri, imajınasyonla gevşeme, fizik egzersiz programın uygulamaları arasındadır.

Psikolog Mevlüt Ülgen koordinatörlüğünde alanında deneyimli uzmanlarca yürütülen eğitim12  seanstan oluşan 20 saatlik, 20 katılımcı ile uygulamalı bir program olup, gereksinime göre plânlama yapılmaktadır.

STRES YÖNETİMİ EĞİTİMİ PROGRAMI

1. Seans
Konu: Programın Tanıtılması, Amaçların Tartışılması, Isınma ve Tanışma

2. Seans
Konu :Stresin Tanıtımı ve Fizyolojisi, Strese Gösterilen Tepkiler
Stres Belirtileri Ölçeği A ( Bölüm a,b,c,d,e . , Strese Yatkınlık Ölçeği) Uygulama, Değerlendirme ve Tartışma

3. Seans
Konu :Stresle Başetmenin Anlamı
Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği" Uygulama, Değerlendirme ve Tartışma
Gevşeme Egzersizi Uygulama

4. Seans
Konu :Stresin Nasıl Yaşandığını Fark Etme
Kendi Yaşantımızdaki Stres Oluşturucu Faktörleri Fark Etme
" Stres Ölçeği B (Bölüm 1,2,3,4,5..) Uygulama, Değerlendirme ve Tartışma

5. Seans
Konu :Strese Yol Açan Nedenler
20.yüzyıldaki Stres Nedenleri Fark Etme, Yaşam Biçimi
Gevşeme Egzersizi Uygulama

6. Seans
Konu :İş Yerindeki Stres Oluşturan Faktörler ve İş Stresi
“İş Doyumu Ölçeği" Uygulama, Değerlendirme ve Tartışma

7. Seans
Konu: Kişilerarası İlişkiler ve Stres
“Diğerleri ve Siz” Ölçeği” Uygulama,
Fizik Egzersiz Uygulama

8. Seans
Konu :Stres Performans ve Sağlık Arsındaki İlişkiler
Kronik Stresin Belirtilerini Fark Etmek
“Davranışlar Ölçeği” Uygulama, Değerlendirme ve Tartışma
A ve B Tipi Kişilik

9. Seans
Konu :Stresle Başetmede Etkili ve Etkisiz Yolların Tanıtımı
Kişiyi Strese Karşı Koruyan Davranışlar
Bilişsel Yapılandırma (Zihinsel Düzenleme Tekniği )

10. Seans
Konu :Stres ve Beslenme Alışkanlıklarımız
Fiziksel Sağlık ve Stres
Gevşeme Egzersizi Uygulama

11. Seans
Konu :Problem Çözme Yöntemleri
Problem Çözme Egzersizi Uygulama
Az Stresli İletişim

12. Seans

Konu : Pratik Öneriler, Genel Değerlendirme
“Stresle Başaçıkma Tarzları Ölçeği"  Uygulama, Değerlendirme ve Tartışma