Mevlüt Ülgen

Duygularını tanıyan, yöneten, motivasyon ve empati gücü yüksek olan, ilişkilerini kontrol edebilen, çevresi ile anlamlı ilişkiler kurabilen ve kendisini gerçekleştirebilen kişiler yaşamlarını daha sağlıklı sürdürmektedir. Bu kişiler stresi daha iyi yönetmekte, kişisel ve mesleki yaşamlarında daha başarılı olmakta, daha fazla doyum sağlamaktadır. Yapılan araştırmalar duygusal zeka bileşenleri ile ekip başarısı, iş performansı, kariyer plânlama ve iş görüşmesinde tercih edilme gibi durumlarla pozitif bir ilişki olduğunu göstermektedir. İş başarısında duygusal zekanın rolünü ölçen çok kapsamlı bir araştırmada duygusal zekanın (EQ) %44, akademik zekanın (IQ) %19 ve uzmanlığın ise %38 oranında etkili olduğu saptanmıştır. Bu verilere doğrulayan farklı ülkelerde yapılmış bir çok araştırma sonucu bulunmaktadır.


Kişilerarası ilişkilerde başarı, empati , sosyal sorumluluk, esneklik, motive olma, iyimserlik, öz güven ve problem çözme gibi duygusal zekâ bileşenleri sağlıklı ve keyifli bir yaşamın anahtarıdır. "Duygusal zekâ bileşenleri öğrenilebilir ve geliştirilebilir becerilerden oluşur. Duygusal zekâ, beynin duyguları, dürtüleri ve güdüleri düzenleyici bölümü olan limbik sistemde ortaya çıkmaktadır. Kişisel gelişim eğitimlerinin etkili olabilmesi için eğitimlerin limbik sistemi hedeflemesi, tutum ve davranış değişimine odaklanması önemlidir.
Yönetici, yönetici adayı, sivil toplum kuruluşu aktivisti ve yeni kariyer planları yapan bireylere oldukça yararlı olacağını düşündüğümüz yönetici eğitim programımız duygusal sistemi önceleyen, insanlarda tutum ve davranış değişikliği hedefleyen tüm duyu ve duygulara seslenen, deneyimsel öğrenme yöntemleri ve interaktif tekniklerden yararlanarak hazırlanmıştır.
Yönetici eğitim programı 60 saat süre, 20 -25 katılımcı ile uygulamalı atölye çalışması olarak plânlanmakla birlikte; ihtiyaç ve koşullara göre programlar yapılmaktadır.

Yönetici Eğitim Programı 

- Açılış, Programın Tanıtılması, Öntest
- Yaratıcı Drama İle Tanışma ve Isınma Oyunları
- Kişilerarası İletişim / Beden Dili
- İş Görüşmesinde İletişim / Beden Dili
- Mentörlük
- Sunum Hazırlama ve Etkili Sunum İlkeleri
- Çatışma, Anlaşmazlık Çözümü ve Müzakere
- İkna Teknikleri
- Ekip Çalışması
- Problem Çözme
- Zaman Yönetimi
- Öfke ve Stres Yönetimi
- Sosyal Güvenlik Mevzuatı 1 ( İşçi , Çalışam Hakları )
- Sosyal Güvenlik Mevzuatı 2 ( İşveren Mevzuatı)
- İş Hukuku
- Son Test ,Kursun Değerlendirmesi ve Kapanış