Mevlüt Ülgen

Problemsiz bir yaşam düşünmek mümkün değil, problem veya proplemler yaşamımızda hep vardı var olmayada devam edecektir. Çünkü yaşamın sürmesi için mutlak suretle problemler gereklidir. Önemli olan problemin olması değil bizim probleme nasıl yaklaştığımızdır. Problemlerle nasıl başa çıkabiliriz, nasıl yönetebiliriz ; bunun üzerinde durmamız gerekmektedir.

 

Eğitim İçeriği:

Problem Tanımı, Problem Üzerine Tartışma, Problem ve Sağlık, Duygusal Zeka ve Probleme Yaklaşım, Problem Çözme, Problemle Karşılaştığımızda, Problemi veya Problemleri Tanımlama, Hedefleri Belirleme, Olası Çözüm Seçeneklerini Üretme, Uygun Çözüm Seçeneğini Seçme, Seçilen Çözüm Seçeneğinin Uygulanması,Uygulanmanın Değerlendirilmesi, Örgüt ve Ekiplerde Problem Çözme Teknikleri..........

“Eğer dünyayı kurtarmak için bana 1 saat verilseydi, bunun 59 dakikasını problemi tanımlamak, 1 dakikasını da çözümü bulmak için kullanırdım.” ( Einstein )

Problem Çözme Eğitimi programı 8 saat süre, 20 -25 katılımcı ile uygulamalı atölye çalışması olarak plânlanmakla birlikte; ihtiyaç ve koşullara göre plânlamalar yapılmaktadır. Eğitim 8 saat olarak plânlanmakla birlikte; ihtiyaç ve koşullara göre programlar yapılmakta, büyük gruplara 2 saatlik seminer olarakta sunulmaktadır.