Mevlüt Ülgen

Çatışma yönetimi örgütsel ( iş, örgüt, kurum ) etkinliğin artırılabilmesi amacıyla;çatışmanın yapıcı işlevlerini artırmak, yapıcı olmayan işlevlerini ise azaltmak amacıyla etkili stratejiler geliştirmek ve uygulama sürecidir. Çatışma yönetiminde temel amaç iş yeri ve örgütlerde ortaya çıkan her türlü çatışmayı bastırmak değil, bu çatışmaları rasyonel bir biçimde yöneterek zararlı yanlarını minimize etmek; örgüt için yararlı görülen yanlarını maksimize etmeye çalışmak, ilişkileri ve örgüt iklimini daha doyum alıcı hale getirmeye getirmek olmalıdır. Eğitim programımız bu amaca hizmet edecek şekilde tasarlanmıştır.

 

Eğitim İçeriği:

Çatışma Kavramı,Çatışmanın Nedenleri ve Sonuçları ,Çatışma Süreci ve Türleri, Çatışma Yönetimi Süreci, Çatışma Çözme Yöntemleri, Şiddetsiz İletişim, Müzakere, Ekip Çalışması, Ortak Bir Nokta Bulmak, Kazan-Kazan Yöntemi, Çatışma Yönetimi Stratejileri,Davranış Değiştirme ve Uygulamalar...

Çatışma Yönetimi Eğitimi programı 24 saat süre, 20 -25 katılımcı ile uygulamalı atölye çalışması olarak plânlanmakla birlikte; ihtiyaç ve koşullara göre plânlamalar yapılmaktadır. Eğitim 8 saat olarak plânlanmakla birlikte; ihtiyaç ve koşullara göre programlar yapılmakta, büyük gruplara 2 saatlik seminer olarakta sunulmaktadır.