Mevlüt Ülgen

Örgütlerin hedefledikleri etki ve değişimi yaratabilmesi, başarılı bir kampanya süreci ile mümkündür. Programımız etkili bir kampanya nasıl hazırlanır ve yürütülür sorusuna yanıtlar oluşturmak için hazırlanmıştır.Eğitim İçeriği:

Kampanyanın Tasarımı, Hedef Kitle Belirleme, Kampanyanın Planlanması ( PEST(Ç) analizi ,SWOT Analizi, BOSS Analizi ) Hedef ve Amaçları Belirleme, Stratejik Planlama, Eylem ve Etkinlik Planlama, Bütçe Hazırlama ( Gelir - Gider Planlaması, Kaynak Yaratma ) Kaynak Yaratma ( Sponsorluk, Gönülülük ), İzleme ve Arşivleme, Ölçme Değerlendirme, Sürdürebilirlik, Kampanyada Görsel Malzemelerin Kullanımı ( Logo, Amblem, Afiş (poster), Broşür ve El İlanı, Bülten, Bez Afiş -Pankart, Promosyon Ürünleri ) Kampanya Sloganı Üretme, Medya İlişkileri, Medya Stratejisi, Medya Araçları, Web Sitesi, Basın Toplantısı, Basın Açıklaması, Basın Bildirisi -Metni, Video- Video Eylem, Fotoğraf, Resim, Sosyal Medya, Neden Sosyal Medya ? Sosyal Medya Amaç – Araç, Sosyal Medya da Etkin Olma, Sosyal Medya Araçları ( E-Posta Grupları, Facebook, Twitter ,Instagram, Periscope.....

Kampanya Eğitim Programı; 20 saat süre, 20 -25 katılımcı ile uygulamalı atölye çalışması olarak plânlanmakla birlikte; ihtiyaç ve koşullara göre plânlamalar yapılmakta, büyük gruplara 2 saatlik seminer olarakta sunulmaktadır.