Mevlüt Ülgen

Gönül gözümüz ve can kulağımıza seslenen; oyun, canlandırma, ve uygulamalarla keyifli bir iletişim becerileri eğitimi deneyimi

Eğitim İçeriği:

Neden Etkili İletişim?- İletişim , Duygu ve Düşünce - Anlamak, Anlaşılmak ve Anlatmak - Mesajı Etkili İletmek - İletişimi Etkileyen Faktörler - İletişimde İlk Dakika - Sözlü ve Sözsüz İletişim - Etkili Konuşma Ögeleri - İyi Bir Konuşmacı Olmak - İletişimde Pozitiflik, Açıklık, Destekleyicilik, Eşitlik ve Empati - İletişimde Başarının Sırrı Dinleme - Üç Kulaklı Dinleme - İnsanlar Bizi Neden Dinler, Neden Dinlemez ? - Etkin Dinleme - Empati - İletişimde Kendimizi Doğru İfade Etmek ( sen dili / ben dili) - İletişimde Soru Sorma - İletişim Engelleri - İletişimde Çekicilik - Tutum Değişmesini Etkileyen İletişim Faktörleri..........

 

İletişim Becerileri Eğitimi programı 6 saat süre, 20 -25 katılımcı ile uygulamalı atölye çalışması olarak plânlanmakla birlikte; ihtiyaç ve koşullara göre programlar yapılmakta, büyük gruplara 2 saatlik seminer olarakta sunulmaktadır.