Mevlüt Ülgen

Eğitim ve sunum yapma meslek profesyonelleri ile sivil toplum kuruluşlarında gönüllü yürüten bireylerin günlük yaşamlarında önemli bir yer tutmaktadır. Etkili ve keyifli bir eğitim süreci katılımcılar ile eğitimci için eşsiz bir motivasyon kaynağıdır. Katılımcı ile eğitimcinin birlike öğrendiği ve öğrettiği keyifli bir  olculuktur.


Eğitimcilik her eğitimcinin rengini, tonunu ve tınısını verdiği bir sanattır. Eğitimcilik sanat olduğu kadar geliştirilebilir özeliklerden oluşan beceridir. Eğitim yolculuğuna hazır olan her birey bu becerilerini geliştirme potansiyeline sahiptir. Kendisi ve katılımcıların keyif aldığı etkili bir eğitim deneyimi sunabilir.
Eğitici Eğitimi programımızda amacımız katılımcıların, yetişkin eğitimciliği ile ilgili yetkinliğini geliştirmek, eğitimcilik becerilerini daha etkin ve daha verimli bir şekilde kullanarak tüm eğitim süreçlerini rahatlıkla yürütebilir hale gelmesini sağlamaktır.
Eğitimlerimiz deneyimsel öğrenme yöntemleri ile uygulamalı olarak interaktif katılımcı eğitim teknikleri ile yapılmaktadır. Grup çalışması, deneyimleme, tartışma, canlandırma eğitimlerimizin vaz geçilmez ögeleridir.
Katılımcıların yaşamlarında olumlu değişim yaratan , yaratıcı, etkili ve eğlenceli eğitim yöntemiyle iz bırakılan ve tercih edilen eğitimcilerden biri olmak isterseniz eğitimyolculuğumuza bekliyoruz.
Eğitici eğitim programı 45 saat süre, 20 -25 katılımcı ile uygulamalı atölye çalışmasıolarak plânlanmakla birlikte; ihtiyaç ve koşullara göre programlar yapılmaktadır.

Eğitici Eğitimi Programı

Açılış, Programın Tanıtılması, Öntest
Yaratıcı Drama İle Tanışma ve Isınma Oyunları
Eğitimde Yaratıcı Drama
Kişilerarası İletişim / Beden Dili
Mentörlük
Öğrenme Teorileri
Yetişkin Eğitimi
Sunum Hazırlama
Etkili Sunum İlkeleri
Olumlu Eğitim Ortamı Yaratma
İnteraktif Eğitim Teknikleri
Diksiyon
Anlaşmazlık Çözümü ve Müzakere
İkna Teknikleri
Görsel, İşitsel Araçların Kullanımı
Demonstrasyon Teknikleri
Beceri Rehberi ve Kontrol Listesi Hazırlanması
Sunum Kaygısı ve Stres Yönetimi
Ölçme Değerlendirme
Katılımcı Değerlendirme ( Katılımcı Sunumları )
Son Test ,Kursun Değerlendirmesi ve Kapanış