Mevlüt Ülgen

“Ne Düşündüğünü Görüyorum”
“Gerçek duygularınızı gizlemek için istediğiniz kadar düşüncelerinizi kullanabilirsiniz; limbik sistem bağımsız bir şekilde çalışır ve ipuçları verir."
Araştırma  bulguları, beden dili sinyallerin, sözel kanalın en az beş katı daha etkili olduğu yönündedir. Sözel iletişim ile beden dili arasında uyuşmazlık olduğu durumda insanların sözel içeriğe aldırmadan sözsüz mesajları dikkate aldıklarını göstermektedir. Bir mesajın toplam etkisinin; yaklaşık % 7'sini ne söylendiğinin, % 38'inin nasıl söylendiğinin, % 55' inin ise beden dili öğelerinden oluştuğunu yönündedir.

 


Eğitim İçeriği :

Beden Dili Doğrular, Yanlışlar, Aforizmalar - Beden Dili, Beyin ve Limbik Mirasımız - Beden Dili, Duygular ve Düşünceler - Beden Duruşu ve Anlattıkları - İnsan İlişkilerinde Alan Kullanımı, Bölgeler, Mesafe ve Güç Dağılımı - Sıkıntı, Gerginlik Göstergeleri - Avuç Hareketleri, Parmaklar, El Sıkışma Tokalaşma - Baş, El ve Kol Hareketleri - Samimiyetsizlik, Şüphe, Tereddüt, Güven ve Yalan İşaretleri, İlgi, Değerlendirme Hareketleri - Kol ve Bacak Engelleri - Göz İşaretleri, Bakışlar - Flört Hareket ve İşaretleri - Bölge ve Sahiplenme Hareketleri - Aynalama - Statü Göstergeleri, İktidar Oyunları, Beden Dilinde Başarılı Olmak, Olumlu İzlenim Yaratmak - İş Görüşmesinde Beden Dili - Sunum, Sırasında Beden Dili......

Beden dili değerlendirirken yapılabilecek en büyük hata tek bir hareketi diğer hareket veya durumlardan bağımsız olarak yorumlamak, tek bir hareket ve işaretle tanımlamalarda bulunmaktır. Beden dilini doğru anlamak için her zaman hareket gruplarına bakılmalı, olay-zaman-mekân örgüsünde uyum olmasına dikkat edilmeli, vurgulama, iletişimin bağlamı, biçimi ve amacı gözden kaçırılmamalıdır. Beden Dili (sözsüz iletişim ) bilimsel bir araştırma ve çalışma alanı olup sözsüz mesajlar ve davranışların ifadesinde en ciddi rolü oynayan limbik sistem temelli çalışmalara itibar edilmeli, limbik beyin ( memeli beyni ) ile neo korteks (insan beyni ) işleyiş ve ilişkisi gözden kaçırılmamalıdır. 

Beden Dili Eğitimi programı 10 saat süre, 20 -25 katılımcı ile uygulamalı atölye çalışması olarak plânlanmakla birlikte; ihtiyaç ve
koşullara göre programlar yapılmakta, büyük gruplara 2 saatlik seminer olarakta sunulmaktadır.